08 May 2011

කවි බසයේ ඉතිර කොටහ...

මෙන්න මම කලින් දාපු කවි බස් රථයේ ඉතිරි කොටහ...

හදමාලි කිවිඳිය-
මල්ලි චූ කරන විට අක්කා ....සොදන්නේ
නැතිවූ පෑන අයියයි හොයලා ....දෙන්නේ
දිරනට කලින් දරුවනි එය .....සුරකින්නේ
සැමටම කලින් ඒකයි අපි .....නිදි යන්නේ

මාරයා-
හරියට දොලහටයි නවතන්නේ .......මඩුව
එවෙලෙට තමා විසඳන්නේ මම .....නඩුව
දෙපිලක් නිසා වාදෙන් කවුරුද .......දිනුව
කියලා පවසමිය ඉඳුරා සැක .........නැතුව

වැපානිස් කිවිඳු-
කමා වෙන්න කවි කිවිඳයනි මේ මඩුවේ .......පරන
වෙලාවක් නැත මා හට කවි ගලපා ..........එවන්න
අමතක කරන්නේ නැහැ ‍සුබ පැතුමක් .....දෙන්න
අවසර මට දැන් යන්නට තව ටිකකින් .......එන්න

සුදු හංසී කිවිඳිය-
එකා යකා වන්නේ ලොව යන .............විදියෙන්
එකා බලන්නට පුළුන් ඇහැක් ...............ලෙසින්
දෙකා තුනා යනවිට ................නන්නත්තාරෙන්
එ‍කා හොදයි කියලා සිත කියයි ...............ඉතින්

සෝරෝ කිවිඳු-
දරුවන් පිරුණු ..........................ගෙදරක
පිරි සතුට දකින ................................වි​​ට
එකා යකා කරගත් ....................අමිලයට
ලැජ්ජාවෙන් රතුවනු පෙනේ ..............මට

සාමින්ද කිවිඳු-
ක දරුවෙක් සිටිනා පවුලකය මා ...........ඉන්නේ
නැත කිසි සොකේ එය මා හොද හැටි ......දන්නේ
දරුවන් වැඩි වූ විට හද සෝකේ වැඩි .......වන්නේ
හය හත් දෙනා ඉන්නා පවුලක් ගෙන ....බලන්නේ

අමිල කිවිඳු-
අයියන්ඩියේ නුභ ඇවිදින් ගිය ............පසුව
කියා කියයි කපුගේ ගේ හඬ ...............මුසුව
ඉඩම් අවුල් නැති වන්නට මින් ............පසුව
එකා නිසා ඉමු නැති වී කසු ................කුසුව

සෝරෝ කිවිඳු-
ඉඩං කඩං වාගෙද හිත ...................සැනසීම
මුදලට ගන්න බෑ දරු පෙම ..............ඉතිරීම
අයියා ඉල්ලුවොත් ඉඩමේ ..............හමීකම
මල්ලී දෙනු ඇත, නැහැ සැකයක් .......කිසිම

අමිල කිවිඳු-
මගුලක මරනයක යන්නට .................අමාරුය
බසයක දුම්රියක යන්නට ..................අමාරුය
පෙරහැර රැගෙන මඟ යන්නට ............අමාරුය
පවුල බර නිසා දිවියම ......................හ මාරුය

සුදු හංසි කිවිඳිය-
බර පවු‍ලේ රග කවි දිවගට ................ඒය
ඒවා කිවහොත් මඩුවත් අල ..............වේය
නොකියා ඉදින්නට එනිසා ...........සිතුවේය
සමාව භාජනයක දා ..................වැසුවේය

අමිල කිවිඳු-
ඔව් ඔහෙ ඉතිං වෙස්සන්තර වෙන්නනෙ .........යන්නේ
සහෝදරයො යට දී,, මේ ඔහෙ තපසට ...........යන්නේ
මමවත් වෙන මිනිහෙක් හට දීලද ..................යන්නේ
කියම්න් වලි ලොකු පවුලේ වයිෆ් ල ...............යන්නේ

හදමාලී කිවිඳිය-
සැමදින සවස අපි ගෙයි රැස් ...............වෙන්නේ
දරුවන්ගේ සිනාවයි ගෙයි ............පැතිරෙන්නේ
දරුවන් වටේ මැද අපි දෙන්නයි ............ඉන්නේ
අප්පච්චියි මමයි අද මෙහි රජ .............වෙන්නේ

අමිල කිවිඳු-
සිහිනයකි මට පීස කන ................දවස
සීනෙයකි මට බීච් යන .................දවස
සීනෙයෙකි මට ෆිල්ම් බැලු ...........දවස
දරුවො මැද මා සිර වෙලා මුලු........දවස

සෝරෝ කිවිඳු-
සමගිව සාමයෙන් සිටිනා පවුලක ..................තත්ත්වේ
නොම දත් එකා යකා වූ එකියක් ඇයි .........බැඳලත්තේ
සොහොවුරු පෙම දනී සැමියගෙ, අඹු නෑ ....පුප්පන්නේ
අයියල මල්ලිලා නම් නෑ ඉඩමට .............පොරකන්නේ

සුදුහංසි කිවිඳිය-
මුළු දින වෙහෙසිලා හවසට ෂොපින් ..................යමී
නිදහස් වෙලාවේ නිදහස නිති .........................විදිමී
මුස්ලිම් පවුල් ආවොත් මම යන්න .....................යමී
පිරිවර දුටුවාම මම දෙව්ලොව ........................දකිමී

මාරයා-
එකෙක් හිටියොතින් වියදම අඩු ..............වෙනවා
ඒ එක පැටිය ඌරෙක් වාගේ ...................වෙනවා
ගොඩක් හිටියොතින් දිවි දුක වැඩි ............වෙනවා
එහෙම උනත් කලකදි එය හොද ...............වෙනවා

ගොඩක් හදද්දී දරුවන් නිසා .......................වෙන
දුකත් වැඩියි මවුපියනට වෙහෙස .................වෙන
කුසත් නොපිරි ජීවත් වන්නටම ....................වෙන
සැපක් කියා දේකුත් උන් හට ................නොවෙන

අමිල කිවිඳු-
අම්පා .........රේ
සමන් .......තුරේ
මහ පා........ රේ
දරුවන් ...විසිරේ

හදමාලී කිවිඳිය-
එකෙක් කියයි පුංචි පවුල රත්තරන් ..................කියා
තවකෙක් කියයයි ලොකුවන එක හොඳයි ..........කියා
කිරලා බලන් මැද පිළිවෙල හොඳද ..................කියා
බසයෙන් බසිමි ඔබ හැමටම ටටා ....................කියා

මාරයා-
කියනා මෙකව හොද හැටි සිහියට ..............ගන්න
එකා උනත් රොත්තක් වූවද .......................ඔන්න
දරුවන් හදන්නේ රැකවරනෙට ...................ගන්න
එහෙම උනත් ඒ දේ ඇත නැති .................වෙන්න

සාමින්ද කිවිඳු-
එක එක ජාතිය එහෙම .............කෙරුවාට
සිංහල ජාතිය ගියාද වල .............පල්ලකට
එක් දරුවකු හදලා ...........................යසට
ඉන්නා එක සැපැයි විදලා .................සතුට

සෝරෝ කිවිඳු-
සතියක් අම්................පාරේය
තව සතියක් ........සමන්තුරේය
සතියක් ................මහපාරේය
මුනුපුරා එන ...............පාරේය

මාරයා-
එකා හිටියොතින් අගදී කෙල ....................වෙනවා
ගොඩක් සිටියොතින් මූලදී පණ ...................යනවා
කොහොම උනත් ජීවන බර වැඩි .................වෙනවා
එහෙම උනත් තොපි දරුවන් ....................නලවනවා

අමිල කිවිඳු-
මොකෙක් වත් නැති පවුල ........ප්ලැටිනම්
කියා අදහන එකෙක් ..................කිසියම්
වටේ උන් නොවනා දිනෙක ..............යම්
සලක ගන්නට එකෙක් ................හදපන්

මාරයා-
එදා පෙර දිනේ ගිහිගෙය කල....................කිරිලා
ගියා පිටවෙලා සිදුහත් වනය .......................බලා
යන්ට පෙරත් දරුවා දෙස හැරී .....................බලා
නික්ම ගියේ ඒ බැඳුමත් එපා ......................වෙලා

සුදු පූස් කවිකාර-
දරුවන් ගොඩක් ගෙයි මැද හිනැහෙන ............සද්ද
හිතලා බලන් කොතරම් සොදුරුව .................ඇද්ද
කෑ කොස්සම් කරමින් කරනා ......................සද්ද
මුළු නිවසෙම සිරි ඉතිරෙන්නේ ...................නැද්ද

හදමාලි කිවිඳිය-
ආවේ පළමු වරටයි කවි .......................පබඳින්න
සිතුවේ බැරි වේය මෙය ......................කරගන්න
කවුරුත් නිසා පුළුවන් විය ................ගොඩයන්න
දැන් යමි නැවත එනවා ඔබ ..................හමුවන්න

මාරයා-
දරුවන් කැලක් ඇති මවුපියො මෙහි ........නොමැතී
එක් දරුවෙකුද ඇති උන්නං පෙනෙන් ............නැතී
එහෙම ඉඳගෙනත් මෙ හැටි කවි ..................කියති
මුන් දෙපිලම අනුනට දරුවන් .......................සදතී

කවි පද මගින් ගැටෙනා මෙහි මත ..................වා
සම සම කොට රැගෙන සොයමින් එහි ...........බේද
දෙන්නෙමි විසදුමක් දිනුවේ කවුද ....................අද
එය පිළි ගනිව් නොම කරමින් ...................අපවාද

සුදු පූස් කවිකාර-
ඇතිනම් මුදල් කිසිවෙකු හට ..................එමට
හැකිනම් ඔහුට ළමයිනුත් .................හදන්නට
10ක් බෑරිනම් 20 ඌ ........................හෑදුවාම
අමාරුවෙන් කවි පබඳින අපිට ..................කිම

සෝරෝ කිවිඳු-
සැප සම්පත් දී එකා යකා ................හදන්නේ
ඉගෙනීමට සිත නෑ ඌ .................යොදන්නේ
අමාරුවෙන් පියා අපිව ..................බලන්නේ
කියා සිතා දරුවන් ටික ................හැදෙන්නේ

අමිල කිවිඳු-
12ට ඉවර වූ නිස මා යන්න .............යමී
සෙට් වූ සියල්ලට මා දැන් තුති ........පුදමී

මාරයා-
කිව් කවි දෙපිලකට බෙදිලා අද ..............වාද
මින් අවසන්ය නොම වීයන් තොප ........බේද
දිනුමක් පැරදුමක් දෙන්නේ ............නැතිවා
මමනං දිනුං නුඹලා අද යයි ..................පැරද

හොදනම් එකෙක් හදපන් ලොකෙට ............වටින
නැත්නම් රැලක් හරි හදපන් රිසි ................ලෙසින
එහෙමත් නොමැතිනම් එකෙකුදු නොම ........සදන
මා මෙන් හිටපියවු කිසිවකු නොම ...............පත

ඔන්න ඔහොම තමා ඔය කවි මඩුවේ වැඩේ අහවර උනේ..ඒත් ඉවරයි කිව්වට ඉවරම නැහැ..අන්තිමටම අපේ සාමින්ද කවිකාර උන්නැහේ මට නෙළුවනේ මෙන්න මෙහෙම...

මාර අයිය කිව්ව නිසයි පිල් ...............බෙදුනේ
රස කවි කියන්නයි එන්නට ...................කීවේ
කිසිම පිලක් නැති මාරය ................දින්නානේ
මේකා සිංහ හම පොරවපු .............හිවලෙක්නේ

.................................................

ඔන්න ඉතිං වැඩේ අහවරයි..දැන් ඉතිං හැමෝම පුළු පුළුවන් විදිමට මෙතනට ගෙහුන් ලියා පදිංචි වෙලා ලක ලෑස්ති වෙන්ට කවි මඩුවේ කවි කියන්ට...ආ කවි ලියන්න දන්නේ නැති අය බය වෙන්න එපා අපි ඒකට විශේෂ පුහුණු කවි බස් රථ මේ ඉදිරි කාලය පුරාවටම යොදවනවා...

11 comments:

 1. හික් හික් ෆට්ටයෑ

  ReplyDelete
 2. කොස් කවියත් දැම්මනං..තවත් පස්ටය..

  ReplyDelete
 3. හික් හික්. අදමයි කවි කිව්වේ අප්පා. මාරයියාගේ සහය නිසා තමයි ඒකත්. අනිත් අයත් සහය දැක්කුවා. ඔක්කොටම ජය වේවා.

  ReplyDelete
 4. හවසටත් එකක් තියාමූ...... :D

  ReplyDelete
 5. අන්තිම කවියේ අන්තිම පදේ ගැන ළමායි මොනා හිතයිද මන්දා... ඔන්න අපිනම් ඔවට නෑ... හිකිස්....

  ReplyDelete
 6. කොස් කෑවා කොස් කෑවා කොස් කෑවා
  සම්බෝලත් එක්කම උණු කොස් කෑවා
  පරිප්සු හොද්දේ පිනීමිනුත් කොස් කෑවා
  බන්ඩිය උල් වී නෙරනා තෙක් කොස් කෑවා

  ඔන්න කොස් කවිය:DDD

  ReplyDelete
 7. කොස් සමග කෙස් කවිය

  ReplyDelete
 8. ඔය මාරය කිව්ව පලියට එක එක ඒව කොරන්න යන්න එපා...

  ReplyDelete
 9. අනේ අපිටත් බැරිද ඔය බස් එකට නගින්න ........

  ReplyDelete
 10. අයියා මේක නම් නියමයි. මමත් ඔයාල නිසා බ්ලොග් එකක් ලියන්න පටන් ගත්තා. මමත් පොස්ට් එකට දැම්මේ මම මේ බස් එකට ලියූ කවි ටිකමයි.
  http://sanadasavi.blogspot.com/2011/05/blog-post_08.html

  ReplyDelete
 11. මොකද බැරි කල්හාර නගින්න පුළුවන්..මෙන්න පාර..
  https://profiles.google.com/113001613988750875113/posts/d9vHxYqrQsJ

  හැබැයි මුලින්ම අවවාදයක් දෙන්නං...
  ඔයා ලෑස්ති වෙන්නේ කාලකණ්නි කියන වචනයට ඇති සැබෑ තේරුම දැන ගන්න...ඒකත් දැනගන්න වෙන්නේ ඒ ගොඩටම වැටිලා..හික් හික්...

  ප්‍රතිචාර දක්වපු සියළුම කස්ටියට අපගේ ප්‍රමාණය කිව්වා ඕං...

  ReplyDelete